MOHICANA Sp. z o.o.
office email: office@mohicana.com
support email: helpdesk@mohicana.com
ul. Agatowa 2
03-680 Warszawa
NIP: 5242719944, Regon: 142605687
KRS: 0000367036, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rej. Sądowego